Szanowni Państwo!


  w związku z czasowym zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach prosimy, aby koordynatorzy szkolni przeprowadzili konkurs po powrocie do szkół, w możliwym i dogodnym dla siebie oraz uczestników terminie, a następnie przesłali wypełnione karty odpowiedzi.


  Z wyrazami szacunku
  Instytut Dydaktyki Szkolnej „Cogito!”  ----------------------------------------------------------------------------------------  Szanowni Państwo!


  Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych do udziału w ogólnopolskich konkursach przedmiotowych EUREKA 2020 z matematyki, historii, biologii, chemii, fizyki, geografii, przyrody oraz języków obcych: angielskiego i niemieckiego.

  Zakres materiału obowiązującego do konkursów (zakładka: Wymagania) jest zgodny z aktualną podstawą programową dla szkoły podstawowej – dlatego uczestnikiem konkursu z powodzeniem może być każdy uczeń.

  Zadania konkursowe będą miały formę pytań zamkniętych, w których tylko jedna odpowiedź jest poprawna.

  Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zgłoszenie szkoły (karta zgłoszeniowa w zakładce: Zgłoszenie) oraz uiszczenie opłaty konkursowej w wysokości 10 zł od uczestnika (za przystąpienie do konkursu z jednego przedmiotu).

  Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom, a laureaci w każdej z kategorii – również nagrody rzeczowe. Szkolny koordynator konkursu otrzyma podziękowanie za jego organizację.

  Prosimy o zapoznanie się z terminarzem bieżącej edycji konkursu w zakładce: Terminy.


  Z wyrazami szacunku
  Instytut Dydaktyki Szkolnej „Cogito!”