Poniżej znajduje się regulamin konkursów EUREKA 2020 (w formacie pdf):

    REGULAMIN