Dane osobowe klientów Instytutu Dydaktyki Szkolnej „Cogito!”

  Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Dydaktyki Szkolnej „Cogito!”, ul. Dworcowa 5/5, 43-170 Łaziska Górne. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wystawiania rachunków, umawiania spotkań, kontaktu, oraz w celu realizacji ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności wynikających z Ustawy o Rachunkowości oraz Ustawy o VAT) a także w celu realizacji działań podejmowanych na Państwa prośbę. Dane mogą być także przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń oraz obroną przed roszczeniami a także w celach prowadzenia statystyk. Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz na podstawie stosownych umów podmiotom wspierającym Instytut Dydaktyki Szkolnej „Cogito!” w zakresie ciążących na nim obowiązków prawnych (np. do biura rachunkowego) oraz dostawcom usług IT przetwarzających dane na zlecenie Instytutu Dydaktyki Szkolnej „Cogito!”. Podstawą przetwarzania danych są obowiązujące regulacje prawne (w szczególności Ustawa o Rachunkowości, Ustawa o VAT), konieczność podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz zapewnienie jej realizacji oraz usprawiedliwiony cel administratora danych jakim jest realizacja działań podejmowanych na Państwa prośbę, oraz dochodzenie i obrona przed roszczeniami. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Posiadają Państwo prawo do:
 • • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także do przenoszenia swoich danych osobowych
 • • wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania z usług Instytutu Dydaktyki Szkolnej „Cogito!”. Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:

  Instytut Dydaktyki Szkolnej „Cogito!”
  ul. Dworcowa 5/5
  43-170 Łaziska Górne  Dane osobowe szkolnych administratorów konkursu

  Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Dydaktyki Szkolnej „Cogito!”, ul. Dworcowa 5/5, 43-170 Łaziska Górne. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji konkursu EUREKA 2020. Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz na podstawie stosownych umów dostawcom usług IT przetwarzających dane na zlecenie Instytut Dydaktyki Szkolnej „Cogito!”. Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa zgoda. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia edycji konkursu. Posiadają Państwo prawo do:
 • • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także do przenoszenia swoich danych osobowych
 • • wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 • • wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w konkursie EUREKA 2020. Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:

  Instytut Dydaktyki Szkolnej „Cogito!”
  ul. Dworcowa 5/5
  43-170 Łaziska Górne  Dane osób przesyłających zapytania przez pocztę tradycyjną oraz e-mail

  Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie jest Instytut Dydaktyki Szkolnej „Cogito!”, ul. Dworcowa 5/5, 43-170 Łaziska Górne. Wskazane dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji elektronicznej oraz realizacji działań podjętych na Państwa prośbę. Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz na podstawie stosownych umów dostawcom usług IT przetwarzających dane na zlecenie Instytut Dydaktyki Szkolnej „Cogito!” oraz w określonych sytuacjach innym podmiotom, których przekazanie może okazać się konieczne w związku z realizacją Państwa prośby (tylko i wyłącznie w zakresie i celu odpowiedzi na Państwa pytania i realizacji działań podjętych na Państwa prośbę). Podstawą przetwarzania danych jest usprawiedliwmy cel administratora danych jakim jest prowadzenie korespondencji elektronicznej oraz realizacja działań podjętych na prośbę osób, których dane dotyczą. Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji elektronicznej lub do czasu realizacji działań podjętych na Państwa prośbę. Posiadają Państwo prawo do:
 • • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także do przenoszenia swoich danych osobowych
 • • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • • wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wymiany korespondencji elektronicznej lub podejmowania działań podjętych na Państwa prośbę. Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:

  Instytut Dydaktyki Szkolnej „Cogito!”
  ul. Dworcowa 5/5
  43-170 Łaziska Górne