• Zgłoszenie udziału szkoły w konkursie: do 21.02.2020 28.02.2020
  • Uiszczenie opłaty konkursowej: do 28.02.2020 06.03.2020
  • Przeprowadzenie konkursów: 16-20.03.2020 (o wyborze daty decyduje szkolny koordynator konkursu)
  • Wysłanie wypełnionych kart odpowiedzi: do 24.03.2020
  • Przesłanie wyników konkursu oraz dyplomów i nagród dla laureatów: do 15.05.2020
  • Zakończenie edycji konkursu: 16.05.2020