Poniżej znajdą Państwo zakresy materiału wynikające z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, którymi należy się kierować podczas przygotowywania do konkursu.

    Testy konkursowe dla wybranej klasy będą obejmowały również zagadnienia ujęte w klasach programowo niższych.

    Języki obce | Matematyka | Historia | Przyroda | Biologia | Chemia | Fizyka | Geografia