Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy (w formacie docx):

    FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

    Prosimy o jego wypełnienie i odesłanie w wersji elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do 21.02.2020 28.02.2020 pod adres e-mail: zgloszenie@konkurseureka.pl (w tytule wiadomości prosimy wpisać: EUREKA 2020).

    Po odebraniu zgłoszenia organizator prześle na adres szkolnego koordynatora wiadomość potwierdzającą wraz z informacją dotyczącą sposobu uiszczenia opłaty konkursowej.